w88优德督导室w88优德
w88优德 | 政策文件 | 督导信息 | w88优德 | 绩效考核 | 监控动态 | w88优德
 您的当前位置:首页 - 督导信息
关于聘任学院兼职教学督导员的通知

各单位、各部门:

经研究决定,聘任房金菁、刘新才、李增足、牟 明、刘 刚、赵永君、高淑珍、邱法玉、张世体、王广勇、高贵宝、郑有增、史晓华、侯成飞等十四名同志为学院兼职教学督导员,聘期两年,聘期为二零一二年九月十日至二零一四年九月九日,有关学院兼职教学督导员的岗位职责和工作待遇按照《w88优德教学督导工作暂行条例》规定执行。

 

                                                                               w88优德

                                                                               二○一二年九月十日

 


发布日期:2012-9-27 点击次数:454
 
版权所有:w88优德 督导室